BESLENME KİTABI

 

beslenme-kitabi-kapak.jpg

TANITIM SAYFASI





Eserin adı SORULARLA BESLENME


Yazar
Beslenme ve diyet uzmanı Nilgün Aydın


Grafik ve çizim Nilgün Aydın

Kapak
Nilgün Aydın

Basım Yılı
2015


Temin etmek için
naydin05@yahoo.com


10x17 cm, parlak kuşe kağıda 143 sayfa, renkli baskıdır.
86 soru ve açıklayıcı cevapları, 53 tane renkli resimden oluşur
Şöyle refere edilir: Aydın N. Sorularla Beslenme. 2015, Adana


ÖN SÖZ

Gelişmiş toplumlarda kalp damar hastalıkları giderek artan sıklıkta ölüm sebebi olmaktadır. Bu hastalıkların önlenmesi doğru beslenme ile müm-kündür. Ayrıca şişmanlık da çağımızın önemli problemlerinden birisi olma yolundadır. Hem kalp damar hastalıklarını hazırlaması bakımından hem de estetik kusur teşkil etmesi bakımından şişmanlık biyolojik ve kozmetik bir felakettir. Üstelik doğru beslenme ile çok başarılı şekilde engellenebilmektedir. Bunun için beslenme eğitimi şarttır.
Doğru beslenme ile:
- Diyalize giren böbrek hastalarının diyaliz sıklığını azaltabilir,
- Hamile anne adaylarının gebelikte gelişebilecek hastalıklarına engel olmak mümkündür,
- Hamile annenin henüz doğmamış bebeğinin gelişimini desteklemek mümkündür,
- Bebeklerin ve çocukların kemik ve zeka ge-lişimlerini desteklemek kolaydır .
- Sık hastalanan bireylerin daha uzun süre sağlıklı kalmaları sağlanabilir.
- Yaşlıların daha az ilaç kullanarak sağlıklı kalmaları sağlanabilir.
- Şeker hastalarının daha az insülin veya daha az ilaç ile kan şekerlerini düşük seviyede tutma-ları sağlanabilir.
- Ketonüri veya aminoasidüri gibi doğumsal hastalıkların veya çöliyak, laktoz intoleransı gibi metabolik hastalıkların tedavisi sağlanabilir.
- Yanlış beslenmeye bağlı kabızlık, yağ im-mobilizasyonu, uykusuzluk gibi pek çok minör problem kendiliğinden çözülebilir.
-o-

Doğru beslenme ile sağlıklı toplumlar yetişir, iş gücü kaybı azalır, bireyin ve toplumun verimi artar, sağlığa ayrılan para azalacağı için bireyin ve devletin bütçesindeki yük azalır Üstelik bun-ları yapmak için para sarf etmeye gerek yoktur. Doğru beslenmeyi öğrenmek için istek, zaman ayırmak, öğrenmek ve dikkat göstermek yeterlidir.
Bir Beslenme Diyet Uzmanı olarak, giderek şişmanlayan toplumumuza faydalı olabilmek, bazı ön ve temel bilgileri daha geniş bir toplu-luğa ulaştırabilmek, uzanabildiğim insanlara bi-raz olsun yardımcı olabilmek için en çok sorulan soruları ve cevaplarını birleştirip bu eseri kaleme aldım. Umuyorum ki, birilerini faydam dokunur.
Nilgün Aydın
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Adana, 2015